NIGERIAN STOCK EXCHANGE SHARE PRICES

Get latest share prices, volume traded, daily stock price movements and year to date percentage changes for companies listed on the Nigerian Stock Exchange.

Counter PriceNGNVolume ChangeNGNChangePercentYTDPercent
ABBEYB.ng Abbey Mortgage0.90 11 Apr 19500.000.00%-8.16%
ABCTRA.ng Associated Bus0.33 18 Apr 191,5000.000.00%13.79%
ACADEM.ng Academy Press0.33 18 Apr 192,4800.000.00%-34.00%
ACCESS.ng Access Bank6.85 18 Apr 1958,396,8940.203.01%0.74%
AFRINS.ng African Alliance0.20 16 Apr 1915,000,0000.000.00%0.00%
AFRIPR.ng Africa Prudential4.00 18 Apr 19494,2260.000.00%3.36%
AGLEVE.ng AG Leventis0.28 18 Apr 19395,0930.000.00%3.70%
AIICO.ng Aiico Insurance0.75 18 Apr 19561,3540.022.74%19.05%
ALEX.ng Aluminium Extrusion8.20 18 Apr 191890.000.00%0.00%
ARBICO.ng Arbico Plc4.79 18 Apr 19350.000.00%0.00%
BERGER.ng Berger Paints8.40 18 Apr 1994,577-0.85-9.19%-2.33%
BETAGL.ng Beta Glass56.00 18 Apr 19123,078-2.35-4.03%-18.01%
BOCGAS.ng B.O.C. Gases3.79 15 Apr 195,7170.000.00%-9.98%
CADBUR.ng Cadbury Nigeria11.00 18 Apr 1912,6020.000.00%10.00%
CAP.ng Chemical & Allied34.00 18 Apr 19162,8970.250.74%-2.44%
CAVERT.ng Caverton Offshore2.55 18 Apr 19419,3840.000.00%32.81%
CCNN.ng Cement Company17.00 18 Apr 19837,0820.704.29%-12.37%
CHAMPB.ng Champion Breweries1.32 18 Apr 1927,5300.000.00%-33.67%
CHAMS.ng Chams Plc0.36 18 Apr 1913,838,6660.000.00%80.00%
CHELLA.ng Chellarams Plc3.08 10 Apr 19200.000.00%0.00%
CHIPLC.ng CHIPLC0.26 18 Apr 192,0460.000.00%-31.58%
CILEAS.ng C & I Leasing7.20 18 Apr 1910,890,497-0.79-9.89%304.49%
CONOIL.ng Conoil Plc23.00 18 Apr 195,3720.000.00%-1.08%
CONTIN.ng Continental1.91 28 Dec 18241,5000.063.24%36.43%
CORNER.ng Cornerstone0.20 18 Apr 1921,0000.000.00%0.00%
COURTV.ng Courteville Business0.20 18 Apr 19105,1000.000.00%0.00%
CUSTOD.ng Custodian and6.35 18 Apr 19200,1000.000.00%12.39%
CUTIX.ng Cutix Plc1.60 18 Apr 19907,1420.053.23%-2.44%
CWG.ng Computer Warehouse2.54 15 Apr 19500.000.00%0.00%
DAARCO.ng Daar Communications0.40 18 Apr 192,4000.000.00%0.00%
DANGCE.ng Dangote189.00 18 Apr 19291,5591.000.53%-0.37%
DANGFL.ng Dangote Flour10.70 18 Apr 192,579,9690.302.88%56.20%
DANGSU.ng Dangote Sugar14.25 18 Apr 19568,3670.251.79%-6.56%
DNMEYE.ng Meyer0.59 17 Apr 1920,0000.000.00%0.00%
EKOCOR.ng EkoCorp Plc3.37 18 Apr 19150.000.00%0.00%
ELLAHL.ng Ellah Lakes4.26 22 Mar 191,1500.000.00%0.00%
ENAMEL.ng Nigerian Enamelware22.10 11 Apr 191400.000.00%0.00%
EQUITY.ng Equity Assurance0.20 17 Aug 18420,846-0.02-9.09%-60.00%
ETERNA.ng Eterna Plc4.30 18 Apr 19192,4770.000.00%-8.51%
ETI.ng Ecobank Transnational10.75 18 Apr 19260,2690.252.38%-23.21%
ETRANZ.ng E-Tranzact International2.64 11 Apr 191000.000.00%-33.16%
FBNH.ng FBN Holdings7.65 18 Apr 195,768,9330.101.32%-3.77%
FCMB.ng FCMB Group1.90 18 Apr 195,229,159-0.01-0.52%0.53%
FIDELI.ng Fidelity Bank1.94 18 Apr 196,284,2010.063.19%-4.43%
FIDSON.ng Fidson Healthcare4.15 18 Apr 1926,712-0.15-3.49%-16.16%
FIRSTA.ng First Aluminium0.41 18 Apr 19400,0000.037.89%13.89%
FLOURM.ng Flour Mills16.40 18 Apr 19827,2640.000.00%-29.00%
FO.ng Forte Oil26.95 18 Apr 1946,9430.000.00%-6.10%
GLAXOS.ng Glaxosmithkline9.20 18 Apr 19123,4000.000.00%-36.55%
GOLDBR.ng Golden Guinea0.89 15 Apr 191800.000.00%0.00%
GOLDIN.ng GoldLink Insurance0.44 17 Apr 195,0000.000.00%-16.98%
GUARAN.ng Guaranty Trust34.80 18 Apr 191,594,7890.050.14%1.02%
GUINEA.ng Guinea Insurance0.20 4 Apr 192,0000.000.00%-13.04%
GUINNE.ng Guinness60.00 18 Apr 1979,8940.000.00%-16.67%
HONYFL.ng Honeywell Flour1.17 18 Apr 19122,1500.000.00%-8.59%
IBTC.ng Stanbic IBTC46.20 18 Apr 1970,1520.000.00%-3.65%
IKEJAH.ng Ikeja Hotel1.75 18 Apr 19149,2360.084.79%14.38%
INITSP.ng The Initiates0.80 15 Apr 19140,0000.079.59%19.40%
INTBRE.ng INTERBREW23.00 18 Apr 191,352,1390.000.00%-24.59%
INTERL.ng Interlinked Technologies3.24 4 Apr 19800.000.00%-10.00%
JAIZBANK.ng Jaiz Bank0.49 18 Apr 19670,3000.012.08%-2.00%
JAPAUL.ng Japaul & Maritime0.20 18 Apr 1942,0300.000.00%-4.76%
JBERGE.ng Julius Berger25.00 18 Apr 19143,112-2.50-9.09%24.38%
JHLT.ng John Holt0.47 17 Apr 192,0000.000.00%6.82%
LASACO.ng Lasaco Assurance0.30 18 Apr 19316,0000.000.00%0.00%
LAWUNI.ng Law Union0.54 18 Apr 1940,0000.000.00%-10.00%
LEARNA.ng Learn Africa1.34 17 Apr 19217,793-0.12-8.22%-1.47%
LINKAS.ng Linkage Assurance0.52 17 Apr 1913,2000.000.00%-27.78%
LIVEST.ng Livestock Feeds0.60 18 Apr 19211,7680.059.09%22.45%
MANSAR.ng Axa Mansard2.00 18 Apr 198,003,0000.105.26%9.29%
MAYBAK.ng May & Baker2.60 18 Apr 19924,0830.000.00%6.12%
MBENEF.ng Mutual Benefits0.22 18 Apr 196,715,2700.000.00%4.76%
MCNICH.ng Mcnichols Plc0.58 17 Apr 1916,4000.000.00%23.40%
MOBIL.ng 11 Plc175.00 18 Apr 1921,624-2.90-1.63%-5.66%
MORISN.ng Morison Industries0.55 10 Apr 197600.000.00%0.00%
MRS.ng MRS OIL20.85 18 Apr 193000.000.00%-18.87%
MULTIV.ng Multiverse0.20 10 Apr 196,2000.000.00%0.00%
NAHCO.ng Nigerian Aviation3.30 18 Apr 192,052,353-0.05-1.49%-9.59%
NASCON.ng National Salt19.25 18 Apr 1924,8130.000.00%6.94%
NB.ng Nigerian Breweries65.00 18 Apr 191,210,2330.150.23%-23.98%
NEIMET.ng Neimeth0.56 18 Apr 19268,3120.000.00%-28.21%
NEM.ng N.E.M. Insurance2.01 18 Apr 19210,0000.000.00%-25.56%
NESTLE.ng Nestle Nigeria1,580.00 18 Apr 196,9260.000.00%6.40%
NIGERI.ng Niger Insurance0.20 18 Apr 19510,8470.000.00%-16.67%
NNFM.ng N.Nigeria Flour4.30 18 Apr 196,0620.000.00%-10.42%
NOTORE.ng Notore Chemical62.50 16 Apr 19250.000.00%0.00%
NPFMCR.ng NPF Microfinance1.47 18 Apr 1951,7000.000.00%-10.91%
OANDO.ng Oando Plc4.80 18 Apr 19381,009-0.10-2.04%-4.00%
OKOMUO.ng Okomu Palm80.00 18 Apr 198,0850.000.00%4.99%
PHARMD.ng Pharma-Deko Plc1.50 18 Apr 191000.000.00%0.00%
PORTPA.ng Portland Paints2.52 18 Apr 192,0000.000.00%0.00%
PRESCO.ng Presco Plc62.75 18 Apr 194,1160.000.00%-1.95%
PRESTI.ng Prestige Assurance0.55 18 Apr 194,6270.000.00%10.00%
PZ.ng PZ Cussons9.45 18 Apr 1993,5630.000.00%-21.90%
REDSTA.ng Redstar Express5.50 17 Apr 1957,9790.000.00%30.95%
REGALI.ng Regency Alliance0.24 18 Apr 191,981,102-0.02-7.69%14.29%
RESORT.ng Resort Savings0.20 16 Apr 19200.000.00%-60.00%
ROYALE.ng Royal Exchange0.22 18 Apr 19730,0250.0210.00%0.00%
RTBRIS.ng RT Briscoe0.32 17 Apr 191000.000.00%-15.79%
SCOA.ng Scoa Nigeria2.93 18 Apr 193,6000.000.00%0.00%
SEPLAT.ng Seplat Petroleum570.00 18 Apr 196,7890.000.00%-10.94%
SKYEBA.ng Polaris Bank0.77 21 Sep 182,931,5370.034.05%54.00%
SKYESH.ng Skye Shelter85.50 18 Apr 191,0000.000.00%-10.00%
SOVREN.ng Sovereign Trust0.24 18 Apr 191,284,5000.000.00%14.29%
STDINS.ng Standard Alliance0.20 17 Apr 19100,0000.000.00%0.00%
STERLN.ng Sterling Bank2.74 18 Apr 198,127,6160.000.00%44.21%
TANTAL.ng Tantalizers PLC0.20 17 Apr 191,186,2170.000.00%0.00%
THOMAS.ng Thomas Wyatt0.25 17 Apr 19166,3500.000.00%8.70%
TOTAL.ng Total Nigeria196.00 18 Apr 1920,7220.000.00%-3.45%
TRANHO.ng Transcorp Hotels5.40 18 Apr 1910,2710.000.00%-11.48%
TRANSC.ng Transcorp1.19 18 Apr 1912,272,4060.010.85%-9.85%
TRIPPL.ng Tripple Gee0.70 17 Apr 191,737,6270.000.00%-9.09%
UACN.ng UAC6.95 18 Apr 191,076,8890.050.72%-28.72%
UACPR.ng UACN Property1.50 18 Apr 1918,4630.000.00%-21.47%
UBA.ng United Bank6.65 18 Apr 1915,980,0120.152.31%-13.64%
UBCAP.ng United Capital2.48 18 Apr 1912,993,928-0.27-9.82%-12.06%
UBN.ng Union Bank6.80 18 Apr 19175,6350.000.00%21.43%
UDS.ng Union Dicon13.45 16 Apr 191000.000.00%0.00%
UHOMRE.ng Union Homes40.70 17 Apr 193,0000.000.00%-9.96%
UNILEV.ng Unilever Nigeria34.00 18 Apr 19346,5200.501.49%-8.11%
UNITYB.ng Unity Bank0.80 18 Apr 19354,0000.011.27%-25.23%
UNIVIN.ng Universal Insurance0.20 12 Apr 1912,0300.000.00%0.00%
UPDC.ng UPDC Real5.40 17 Apr 196000.000.00%-18.18%
UPL.ng University Press1.85 18 Apr 1973,2680.000.00%-15.14%
VERITA.ng Veritas Kapital0.21 18 Apr 192,000,100-0.02-8.70%-8.70%
VITAFO.ng Vitafoam Nigeria3.50 18 Apr 19273,432-0.35-9.09%-20.45%
WAPCO.ng Lafarge Africa11.50 18 Apr 193,334,988-0.50-4.17%-7.63%
WAPIC.ng Wapic Insurance0.40 18 Apr 19880,4760.000.00%-4.76%
WEMABA.ng Wema Bank0.69 18 Apr 191,358,3040.011.47%9.52%
ZENITH.ng Zenith20.90 18 Apr 1927,421,1940.000.00%-9.33%

Top Traders, Gainers & Losers

TOP TRADERS
ZENITH.ngZenith Bank20.90NGN 573.103(m)
ACCESS.ngAccess Bank6.85NGN 400.019(m)
UBA.ngUnited Bank6.65NGN 106.267(m)
NB.ngNigerian Breweries65.00NGN 78.665(m)
CILEAS.ngC &7.20NGN 78.412(m)
TOP GAINERS
ROYALE.ngRoyal Exchange0.22(0.02 / 10.00%)
INITSP.ngThe Initiates0.80(0.07 / 9.59%)
LIVEST.ngLivestock Feeds0.60(0.05 / 9.09%)
FIRSTA.ngFirst Aluminium0.41(0.03 / 7.89%)
MANSAR.ngAxa Mansard2.00(0.10 / 5.26%)
TOP LOSERS
CILEAS.ngC &7.20(-0.79 / -9.89%)
UBCAP.ngUnited Capital2.48(-0.27 / -9.82%)
BERGER.ngBerger Paints8.40(-0.85 / -9.19%)
VITAFO.ngVitafoam Nigeria3.50(-0.35 / -9.09%)
EQUITY.ngEquity Assurance0.20(-0.02 / -9.09%)
updated: Thursday, 18th April 2019